Bharat Gaurav Award - Dedicated to Recognizing India's Unseen Heroes
Name of Awardee | Category | State
Shri Shripad Naik Public Service Goa
Mahasay Dharampal Social Work Delhi
Padam Shree Bekal Utsahi Writing Work Jammu & Kashmir
Shri Raza Murad Art & Culture Maharashtra
Smt. & Shri Piyoosha Kailash Art & Culture Delhi
Shri Kunwar Bechain Writing Work Uttar Pradesh
Shri Rajesh Vivek Upadhyay Art & Culture Maharashtra
Shri Shankar Sahany Art & Culture Punjab
Miss. Pooja Gor Art & Culture Maharashtra
Shri Hasan Kamaal Rizvi Art & Culture Uttar Pradesh
Smt. Deepa Antil Social Work Haryana
Shri Adesh Tyagi Writing Work Delhi
Shri Dilip Mishra Social Work Odissa
Dr. Surender Bhandoria Education Delhi
Shri Yajnesh Shetty Jeet Kune Do Maharashtra
Dr. Ajay Tiwari Social Work Haryana
Late Vikrant Yadav Gow Raksha Haryana
Mr. Puran Yadav Gow Shewa Haryana
Shri Gopendra Nath Bhatt Govt. Service Rajasthan
Shri O. P. Yadav Journalism Delhi
Shri Narine Dat Sookram Social Work Canada
Smt. Palavie Prasana Lakshmi Social Work Andhra Pradesh
Shri Sudeep Gupta Infrastructure Development Delhi
Shri Gulshan Charnalia Govt. Service Delhi
Shri Ritesh Tiwari Infrastructure Development Delhi
Shri Aakash Sinha Technology Development Delhi
Miss. Nishi Rastogi Art & Culture Uttar Pradesh
Smt. Sulakshna Monga Fashion Designer Uttar Pradesh
Shri Sagar Dahiya Sports (Karate) Haryana
Shri Dharmender Yadav Social Work Haryana
Smt. Vijeta Malik Social Work Haryana
Shri Rajesh Bhatia Social Work Haryana
Smt. Nivedita Mishra Jha Smt. Nivedita Mishra Jha Jharkhand
Shri Mahaveer Singh Govt. Service Haryana
Dr. H. H. Mate Education Manipur
Sh. Sanjay Sharma Social Work Haryana
Shri Susheel Colvin Sports Delhi
Shri Arvind Tripathi Social Work Delhi
Shri Bhunesh Saini Sports Rajasthan
Smt. Prachi Bhardwaj Fashion Designer Delhi
Shri Manish Chauhan Social Work Uttar Pradesh
Sh. Ashish Mishra Art and Culture Odisha